Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00377
Titel

Myśli Herdera o Słowianach

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 377, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O Słowianach / Majewski Walenty
Uwagi o Słowianach
Lekcye publiczne o Słowianach / Śrezniewski J.
O Słowianach podług Jornandesa / Kucharski A.
O Słowianach we Włoszech / Baudouin
Myśli o przyszłości Słowian / Ł.
O Tołstoja, myśli luźne / Belmont Leo