Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00373
AutorLisicki Jan
Titel

Słowo o stanowisku Polaków wobec sprawy wschodniej

OrtWiedeń 8°, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 373, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stronnictwa w Czechach wobec sprawy polskiej
Aleksander I wobec sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim / Gołemberski Wład.
Głos Rusina o stanowisku Rusi.
Nauczycielstwo polskie wobec kwestyi rus. w Galicyi wschodniej / K. R.
Z dzisiejszej doby. VI. Kilka slow o stanowisku rządu rosyjskiego wobec naszych ruchów robotniczych
Nowe spostrzeżenia dotyczące poematu: Słowo o pułku Igora / Iłgowski Jan
Słowo o systemacie Duchińskiego / Aleksandrowicz