Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00373
AutorLisicki Jan
Titel

Słowo o stanowisku Polaków wobec sprawy wschodniej

OrtWiedeń 8°, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 373, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Głos Rusina o stanowisku Rusi.
Literatura czeska. (O obecnem stanowisku literatury czeskiej przez Leona Thuna)
Serb. nuta w symfonii wschodniej
Na widowni wschodniej. (O Rosyi) / Nad. Hob.
Rosya w Azyi wschodniej / Studnicki Wł.
Zdania Pogodina we względzie wojny wschodniej
Udział Polaków w sprawie wschodniej (1853-56) z przypisem o powstaniu ludowem na Ukrainie w r. 1855. / Milkowski Zyg.