Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00373
AutorLisicki Jan
Titel

Słowo o stanowisku Polaków wobec sprawy wschodniej

OrtWiedeń 8°, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 373, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Geografia wschodniej Galicyi ze stanowiska geologicznego / Dunikowski Emil
Skutki wojny wschodniej, szczególniej jak się przedstawiają ze względu na Słowiańszczyzną np. autor broszury "Stanowisko Austryi".
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.
Udział Polaków w sprawie wschodniej (1853-56) z przypisem o powstaniu ludowem na Ukrainie w r. 1855. / Milkowski Zyg.
Głos Rusina o stanowisku Rusi.
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
Stanowisko Polaków w prawie niemiecko-rosyjskiej