Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00371
Titel

Przyszłość Austryi. Rozwiązanie kwestyi słowiańskiej przez B.

OrtKraków 1869, 8°, s. 8, hal. 20;
Anmerkung(Patelski): Odpowiedź na głos wyznawców Austryi słowiańskich. (Wrocław 1848), 8°, s. 8.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 371, s. 17-20
PURLCitation link