Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00370
AutorBakunin Michał
Titel

Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół

ErschienenDemokrata polski. Paryż/Londyn. 1862, s. 101, 105, 109
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3146472
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 370, s. 17-20
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage) Vol. 1 (1837) - Vol. 12 (1851)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sprawa jednostajnej pisowni dla wszystkich ludów słowiańskich
Odezwa do przyjaciół rosyjskich, polskich i słowiańskich / Bakunin Michał
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.