Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00366
Autor(Chrzanowski Leon)
Titel

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian

OrtKraków 1848, 8° s. 8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 366, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi / C. L.
Z dzisiejszych próbek etycznych. Tolstowcy / Pawelski Jan
Kudak dzisiejszy, np. Dubiecki Maryan
Aër. Panslawizm, jego powstanie, rozwój i stan dzisiejszy
Słowo o dzisiejszych Łużycach i Łużycanach / Flatt Oskar
Ślady po Wendach w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich / E. Bogusławski
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon