Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00361
AutorMedyński Napoleon
Titel

Przegląd rewolucyj w narodach słowiańskich

ErschienenPismo T. D. 1837, cz. I, s. 73-100
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 361, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O narodach illiryjskich, a w szczególności o Serbach / Medyński Napoleon
O narodach słowiańskich plemienia w XIX w.
Przegląd rzeczy słowiańskich / Matejko Franc. Edw.
O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu. / Szafarzyk P. J.
Przegląd rzeczy słowiańskich. (o poezyi ludowej bułg.) / Ordon Wład.
Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w. / Połujański A. K.