Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00360
AutorUrban J. ks.
Titel

Kwestya zjednoczenia kościołów na zjeździe welehradzkim

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1907, III, 293-304
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 360, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O walnym zjeździe nauczycieli chorw
O zjeżdzie lekarzy i przyrodników rosyjskich / Wicherkiewicz Bolesław
Kwestya słowiańska
Kwestya życia / Pirogow
Kwestya rusińska
Kwestya ruska / Kalicki Bernard
Kwestya rus.