Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00360
AutorUrban J. ks.
Titel

Kwestya zjednoczenia kościołów na zjeździe welehradzkim

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1907, III, 293-304
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 360, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Etniczna postać Ukrainy w epoce zjednoczenia jej z koroną
Z ruchu religijnego w Słowiańszczyznę. III. Dążenia do zjednoczenia
Co jest narodowość, walki o nią, oraz warunki i prawa zjednoczenia się narodowości ze sobą.
Żywot św. braci Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, na pamiątkę 1000-letniej rocznicy welehradzkiej / Chociszewski J.
Drugi kongres welehradzki / Matzel Ernest ks.
Czy zjednoczenie Sławiańsz. możebne? / Teneam (Szulc)
Welehradzkie zjazdy. (Zgromadzenie apost. św. Metodego i Cyryla) / Badeni Jan