Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00359
Titel

Z ruchu religijnego w Słowiańszczyznę. III. Dążenia do zjednoczenia

ErschienenŚwiat słowiański 1905, I, 375-80
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 359, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z ruchu religijnego w Rosyi / Zdziechowski Mar.
Z ruchu w cerkwi rosyjskiej / Urban J.
Z ruchu społecznego w Rosyi / Zalewski K.
Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły / Prochaska Ant.
Etniczna postać Ukrainy w epoce zjednoczenia jej z koroną
Katolicy. (Z ruchu religij. w Chorwacyi i w Czechach)