Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00358
AutorK. M.
Titel

O religii pogańskich Słowian, pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego

OrtLwów 1894, 8°, s. 67, kor. 1.20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 358, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bzut oka na szczątki historycznego grodu niegdyś zwanego Pleśnisko / Morawski Szczęsny
Jarosław, poemat staroczeski z Królodworskiego, z punktu widzenia historycznego / Bogusławski Edward
Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo) / Olszewski Michał
Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście. (Odb. z III. Monumenta Poloniae historica) / Semkowicz Aleks.
Szkice historyczne, serya I. / Smolka Stan.
Listy historyczne, przekład / Mirtów P. Ł.
Szkice historyczne, ser. II. / Darowski Ad.