Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00358
AutorK. M.
Titel

O religii pogańskich Słowian, pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego

OrtLwów 1894, 8°, s. 67, kor. 1.20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 358, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian / Jaroszewicz Józef
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.
Słów parę ze stanowiska antropologii w kwestyi pochodzenia Słowian / Talko-Hryncewicz J.
Wychowanie ze stanowiska antropologii
Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej / Grabowski Bronisław
Kwestya run słowiańskich ze stanowiska lingwistycznego / Zawiliński Roman