Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00356
AutorKrukowski Józef ks.
Titel

O słowiańskim kościele św. Krzyża i klasztorze Benedyktynów, założonym przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie 1390 r.

OrtKraków 1886, 8°, s. 33, hal. 50
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 356, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W Pilźnie i w świecie słowiańskim / Czajkowski K. Ks.
Wiadomość historyczna o cudownym obrazie Matki Bożej w Kościele O. O. Karmelitów w Białyniczach / Wacław, Ks.
W sprawie rzeźb XIV w. w kościele P. Maryi w Krakowie i w katedrze gnieźnieńskiej / Łuszczkiewicz, W.
O kościele katolickim w Bośni / K. M.
O tłómaczeniu Pisma św. na język słowiański przez św. Cyryla i Metodego / Kalina A.
Podwyższenie krzyża / Sztulc Wacław
O wynalezieniu pisma słowiańskiego przez św. Cyryla / Kalina Antoni