Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00354
Titel

Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 499 535
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 354, s. 13-16
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianka z czasów przedchrześcijańskich / Bolesławicz
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny
Zaraza słowiańszczyzny w emigracji
Ślady słowiańszczyzny na wyspach duńskich
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski