Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00352
Titel

Ewangelia słowiańskie, na którą przysięgali królowie francuscy przy koronacyi swojej

ErschienenWizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1840, XVI, 106-47
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/155137
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 352, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ewangelia słowiańskie
Tołstoj o swojej wierze
Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka / Abraham, W.
Przy spotkaniu / Turgieniew Iwan
Rycerze przy grobie Chrystusa / Łopaciński. H.
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk