Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00351
AutorMedyński
Titel

O nabożeństwie starożytnych Słowian

ErschienenPow. pam. 1835, II, 163-77
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 351, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Przegląd dziejów starożytnych Słowian
Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian / A. K. P.
O języku rosyjskim w nabożeństwie katolickiem / Smoczyński W.
O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald