Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00349
AutorJaroszewicz Józef
Titel

O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian

ErschienenDziennik warszawski 1826, VI, 97-135
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 349, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaprowadzenie wiary chrześcijańskiej na Rusj.
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
Państwa chrześcijańskie półwyspu bałkańskiego i Austro-Węgry wobec kwestyi wschodniej i polskiej
Wprowadzenie i ustalenie wiary chrześcijańskiej na Rusi. Scheinatismus dioec. graeco-catholicae Premisliensis / Dobrzański Ant.
Badania podań ludu, (Zabytki wyobrażeń pogańskich. Śpiewy religijne chrześcijańskie. Wyobrażenia Ukraińców połączone z publicznemi obchodami religijnemi. - Zabawy / Izopolski E.
Mowy pogrzebowe i przygodne, z portretem, oraz krytyczną oceną mówcy przez ks. A. Szlagowskiego (Biblioteka dzieł chrześcijańskich). / Birkowski, F.
Polska terminologja chrześcijańska / Klich Е.