Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00349
AutorJaroszewicz Józef
Titel

O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian

ErschienenDziennik warszawski 1826, VI, 97-135
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 349, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O religii pogańskich Słowian, pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego / K. M.
Sprawozdanie o religii moskiewskiej / Possewin Ant.
O wpływie języka słowackiego na polskie gwary / Zawiliński Roman
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
Zarysy z życia Słowian (O pogrzebach) / Grajnert Józef
Zaprowadzenie wiary chrześcijańskiej na Rusj.
O rzekomym wpływie łacińskiej Vulgáty na starosłowiański przekład ewangelji / Słoński St.