Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00345
AutorHube Romuald
Titel

Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I.

OrtWarszawa 1870, 8°, s. III+214
Anmerkungt. I, cz. II, Panowanie Mikołaja I i Aleksandra II. 1872, 8°, s. 168.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 345, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historya porównawcza praw słowiańskich / Balzer, О.
Wywód praw spadkowych słowiańskich / Hube R.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
Pokora podług praw polskich i czeskich / Hube Romuald
«Ojcze nasz». Tom drugi / Cieszkowski, A.