Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00345
AutorHube Romuald
Titel

Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I.

OrtWarszawa 1870, 8°, s. III+214
Anmerkungt. I, cz. II, Panowanie Mikołaja I i Aleksandra II. 1872, 8°, s. 168.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 345, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyślu / Lewicki Anatol
Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War. / Grabowski Bron.
Przyczynki do krytyki najdawniejszych żywotów Św. Wojciecha / Perlbach, M.
Organizacja żydów w Polsce od najdawniejszych czasów do r. 1772. Рец. J. Zahorski / Schoor, M.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
Najdawniejszy zabytek archeologiczny Lwowa z ruskich czasów