Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00343
AutorMaciejowski W.
Titel

Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 197-201
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 343, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wzajemny stosunek literatury polskiej do ruskiej
Wywód praw spadkowych słowiańskich / Hube R.
Historya porównawcza praw słowiańskich / Balzer, О.
Historya prawodawstw słowiańskich / Maciejowski Wacław
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm
Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I. / Hube Romuald