Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00342
Titel

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 180, 188
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 342, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego / Kucharski Jędrzej
Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyślu / Lewicki Anatol
Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I. / Hube Romuald
Przyczynki do krytyki najdawniejszych żywotów Św. Wojciecha / Perlbach, M.
Organizacja żydów w Polsce od najdawniejszych czasów do r. 1772. Рец. J. Zahorski / Schoor, M.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War. / Grabowski Bron.