Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00342
Titel

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 180, 188
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 342, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego / Kucharski Jędrzej
Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych
Wspomnienie o wzajemnych między Kroatami a Polakami stosunkach / Nehring W.
Słówko o ideałach politycznych polskich a rosyjskich i o stosunkach wzajemnych Rosyan a Polaków
W czasach husyckich / Prochaska Antoni
Rugia (O Słowianach w dawnych czasach) / Wagilewicz Jan
Kilka słów o stosunkach wiejskich w Rosyi