Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00340
AutorKucharski Jędrzej
Titel

Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego

OrtWarszawa 1838, 8°, s. VIII+511
Anmerkung(Jest tu i Prawda ruska według Kałajdowicza z uwagami W. Maciejowskiego i Rakowieckiego). Zob. nr. 213.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 340, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
Pieśni serbskie. (Junackie najdawniejsze)
Rzut oka na dzieje Polski najdawniejsze z uwagą na Litwę i Ruś. / Maciejowski W. A.
Pieśni Serbskie. Pieśni junackie najdawniejsze / Karadźicz. W. S.
Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litew / Smolka St.
Najdawniejsze pomniki chrześcijaństwa na Rusi. / Bołsunowski Karol
Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I. / Hube Romuald