Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00340
AutorKucharski Jędrzej
Titel

Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego

OrtWarszawa 1838, 8°, s. VIII+511
Anmerkung(Jest tu i Prawda ruska według Kałajdowicza z uwagami W. Maciejowskiego i Rakowieckiego). Zob. nr. 213.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 340, s. 13-16
PURLCitation link