Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00339-1
AutorDutkiewicz Walenty
Titel

Spostrzeżenia nad historyą prawa słowiańskiego

OrtWarszawa 1870, 8°, s. 172
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
URL (primär)https://polona.pl/item/38029/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 339, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studya nad historyą prawa polskiego. I. 1-3. Wyd. pod red. O. Balzera. Рец. К. Kadlec / Balzer, О.
Uwagi nad nieumiejęlnością języka słowiańskiego literackiego w Dalmacji / Bobrowski
Studya nad historyą języka bułgskiego. Część I i II. / Kalina Ant.
Historya prawa wieczysto-czynszowego w guberniach północno i południowo-zachodnich cesarstwa rosyjskiego / Rembowski A.
Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV і XV wieku. Studya nad historyą prawa polskiego, wyd. pod red. O. Balzera. T. I. / Semkowicz, W.
Zarysy prawa pierwotnego / Witort, J.
Historya pierwszego zjazdu słowiańskiego w Pradze z 1848 roku. Biblioteka słowiańska. Red. Czerny. - Зам