Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00338
AutorHube R.
Titel

Wywód praw spadkowych słowiańskich

ErschienenTh. pol. 1830, VIII, 425-516
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 338, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historya porównawcza praw słowiańskich / Balzer, О.
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
Pokora podług praw polskich i czeskich / Hube Romuald
Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich / Maciejowski W.
Pogląd na nowsze prace około wyjaśnienia hist. praw Słowian południowych / Hube Romuald
Historya praw karnych słowiańskich ze źródeł opracował... Tom I. - (Tytuł drugi). Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. Cz. I. Od czasów najdawniejszych do ces. Mikołaja I. / Hube Romuald
Historya porównawcza praw słowiańskich. Główne kierunki rozwoju nauki i jej istotne znaczenie / Balzer Oswald