Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00337
AutorRakowiecki Ignacy Benedykt
Titel

O stanie cywilnym dawnych Słowian. Odb. z Roczn. T. P. N.

OrtWarszawa 1820, 8°, s. 16
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 337, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O stanie cywilnym dawnych Słowian / Rakowiecki
O mitologii dawnych Słowian
O muzykę dawnych Słowian
O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia / Surowiecki
Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh
Na tratwach, ze zbioru p. t. Praskie figurki, p. R. Z. / Herrmann Ignacy
Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian