Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00325
AutorNitsch Kaz.
Titel

Stosunki pokrewieństwa języków lechickich

ErschienenMat. i prac. jęz. 1907.III, 1-58
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 325, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunki etnograficzne na Spiżu / Krotoski Kaz.
Stosunki dzierżawcze w południowo-zachodnich guberniach cesarstwa / Puławski Kaz.
Polsko-czeska granica językowa / Nitsch Kaz.
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
Nauka języków wschodnich w Rosyi
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
Stosunki słowackie / Wasilewski Leon