Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00323
AutorVondrak Wacław dr.
Titel

Zachodnioeuropejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewno-słowiańskim

ErschienenRozpr. w. filolog. 1905, (XL), 1-67
AnmerkungToż w odb. Krak. 1904, 8, s. 67, kor. 1.20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 323, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zachodnio-europiejskie postanowienia pokutne w języku cerkiewnoslowiańskim / Vondrák V.
O pierwotnym języku słowiańskim
Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno-słowiańskim, pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. Ossolińskich / Malinowski Lucyan
W Pilźnie i w świecie słowiańskim / Czajkowski K. Ks.
Na zjazdu słowiańskim w Pradze / Magiera Jan.
Czas przyszły w języku starosłowieńskim / Polivka Jerzy
Rozmowy w polskim i rosyjskim języku / Kasprowicz E.; J. Cornet