Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00321
AutorRozwadowski J.
Titel

Ze studyów nad nazwami rżek słowiańskich

OrtLwów 1900. 8, s. 128
AnmerkungOdb. z książki zbiorowej p. t. Almae matri Jaggielonicae qui ab ipsa multa olim in litteris perceperant quinque saecula feliciter peracta hoc munusculo obiato gratulant.ur.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 321, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studya nad nazwami rzek słowiańskich. I. Dorzecze Wisły / Rozwadowski, J.
Ze studyów nad «Szkołą ukraińską». / Zdziarski, S.
Ze studyów nad szkołą rosyjską w Polsce / Dmowski Roman
Nazwy rzek słowiańskich, studyum filologiczne / Trzaskowski Bron.
Doktór wszystkowiedz, ze studyów powiastkowych p. J. Karłowicz / Polivka Jerzy
Kwestya run słowiańskich ze stanowiska lingwistycznego / Zawiliński Roman
Doliny rzek wschodnio-karpackich i podolskich / Łoziński Walery