Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00320a
AutorMycielski Józef
Titel

Słowiańskie nazwy miejscowości w monarchii austro-węgierskiej. Dod. Kuryera pozn. nr. 519, 8°, s. 16,

OrtPoznań 1903
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 320, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Śląsku pruskim / Mycielski Józef
Odpowiedź na krytykę tej broszury, zamieszczona w nr 7594 gazety »Nowoje Wremia«. (Krak. 1897), 8, s. 16. / Moszyński Jerzy
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat, (przekl. z rusk.). Szk. 1870, dod. nr. V, s. 1-17. / Szaraniewicz Izydor
Henryk Merzbach. Pamiątki polskie w P. Dzień. pozn. 1897, nr. 207.
Stare nazwy słowiańskie na Śląsku (według książki ks. Damrotha). Nazwy rzek śląskich
Kraje południowo-słowiańskie austro-węgierskie: Kroacya, Sławonia, Bośnia, Hercegowina, Dalmacya / Saint-Aymour
Pisma, t. I, 8, s. 232. / Duchiński Fran.