Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00320
AutorMycielski Józef
Titel

Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Śląsku pruskim

OrtPoznań 1900, 8°, s. 97, mr. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 320, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańskie nazwy miejscowości w monarchii austro-węgierskiej. Dod. Kuryera pozn. nr. 519, 8°, s. 16, / Mycielski Józef
Łuzacija (słowniczek niemiecko-słowiański miejscowości łużyckich) / Bronikowski Ksawery
Niemczenie nazw miejscowości w Prusach
Wykaz niektórych miejscowości śląskich i łużyckich, przezwanych po niemiecku
Rzecz o słowiańskich nazwach miejscowości, wypowiedziana przez prof. Nehringa we wrocławskiem muzeum starożytności śląskich
Opowiadania historyczne. Miejscowości nad Ikwą, ich przeszłość i teraźniejszość / Karwicki-Dunin J.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor