Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00320
AutorMycielski Józef
Titel

Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Śląsku pruskim

OrtPoznań 1900, 8°, s. 97, mr. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 320, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czesi i Polacy na Śląsku pruskim / Niedźwiecki Wł.
Słowiańskie nazwy miejscowości w monarchii austro-węgierskiej. Dod. Kuryera pozn. nr. 519, 8°, s. 16, / Mycielski Józef
Stare nazwy słowiańskie na Śląsku (według książki ks. Damrotha). Nazwy rzek śląskich
Polacy a Czesi na Śląsku / Rzeszowski Leon
Spór polsko-czeski na Śląsku / Koneczny Feliks
Spór polsko-czeski na Śląsku / Anna Rosz.
Powieści ludu polskiego na Śląsku / Malinowski, L.