Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00318
Titel

Język wszechsłowiański

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899, II, nr. 40. s. 8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 318, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wszechsłowiański język
Język starocerkiewnosłowiański / Ułaszyn H.
Język wszystkich Słowian / Magiera Jan
Rusini i ich język
Język towarzyski u Czechów / Grabowski Br.
Stolica apostolska i język moskiewski
Urywki filologiczne. (Język narodowy i narzecza) / Jeliteńko J.