Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00317
AutorOpacka Katarzyna
Titel

Prof. Leger o dziele Budiłowicza »Język słowiański«

ErschienenGaz. naród. 1893, nr. 8-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 317, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cudzoziemcy (o nas i o naszych współbratymcach Russes et Slaves, par Louis Leger) / Opacka Katarzyna
O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański / Nowicki
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego / Kalina Antoni
O tłómaczeniu Pisma św. na język słowiański przez św. Cyryla i Metodego / Kalina A.
Wiadomość o dziele "Glagolita Glozianus".
Słowo o nowem dziele Kollara