Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00313a
AutorKalina A.
Titel

Przyczynek do hisloryi konjugacyi słowiańskiej

ErschienenPrace filologiczne 1888, (II), 1-84, 353-451, 599-665; 1891, (III), 1-70;
AnmerkungToż w odb. War. 1889, 8°, s. 317, rb. 2.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104446
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 313, s. 13-16
URL (sekundär)www.ceeol.com (homepage) Iss. 51 (2006) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Odgłosy poezyi słowiańskiej
System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce / Jastrzębowski Wojciech
Groby z młodszej epoki słowiańskiej / Majewski Erazm
O gminie słowiańskiej
Na niwie słowiańskiej / Grabowski