Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00313a
AutorKalina A.
Titel

Przyczynek do hisloryi konjugacyi słowiańskiej

ErschienenPrace filologiczne 1888, (II), 1-84, 353-451, 599-665; 1891, (III), 1-70;
AnmerkungToż w odb. War. 1889, 8°, s. 317, rb. 2.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104446
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 313, s. 13-16
URL (sekundär)nl.zugang.nationallizenzen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyczynek do dziejów unii kościelnej / Szarłowski A.
Przyczynek do historyi kraju spizkiego / Maciejowski A. W.
Przyczynek do dziejów Samozwańców / Darowski Adam
Przyczynek do historyi Piattolego / Dembiński, B.
Komeński. Przyczynek do jego działalności w Polsce / Danysz A.
Źródła do słowiańskiej ornamentyki (czeskie i rosyjskie) / A. P.
Wawel. (Przyczynek do znaczenia wyrazu) / Lenard Leopold