Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00313
AutorKalina A.
Titel

Słowiańskie ch = indo-europejskiemu k.

ErschienenPrace filologiczne 1888, (II), 767-85
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104446
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 313, s. 13-16
URL (sekundär)www.ceeol.com (homepage) Iss. 51 (2006) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie byli świadkami i obrońcami ubóstwa i pierwszej kultury europejskiej / Pietraszewski Balt.
Produkcya rolna w Rosyi europejskiej / Suligowski A.
Podróże, przekł. z niem. Michała Szyszki. Oddział II. Podróże po Rosyi europejskiej i azyatyckiej. Tom. II. / Humboldt Fryd.
Przegląd mieszkańców Rosyi europejskiej i Królestwa Polskiego podług narodowości / Załęski W.
Kronika literacka. Zapobiegliwość Rosyan w celu zapoznawania publiczności europejskiej z utworami ich artystów
Rzeczywiste interesa świata słowiańskiego i pokój europejski, odpowiedź generał. Skobielewowi / Kutuzow Piotr hr.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor