Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00312
AutorForelle Mojżesz
Titel

O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego

OrtWarszawa 1887, 8°, s. 52
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 312, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
O „duchu“ języka i poprawności językowej
Paralella języka polskiego z rosyjskiego
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
O nowym zwrocie w porównawczych badaniach języków słowiańskich / Matejko Franc. Edward
Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego / Kurhanowicz Tomasz
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich