Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00311
AutorKalina Antoni
Titel

O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885, III, 1-14
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 311, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Na motywa i tłumaczenia morawskich pieśni ludowych. W zbiorku: Snopek z niw słowiańskich / Godziemba. (Węgliński L.)
Tłumaczenia z ruskiego języka na polski i z polskiego na ruski / Balasny Mikołaj
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
List P. do J. Chociszewskiego w sprawie tłumaczenia na polskie Dziejów narodu czeskiego
Na motywa i tłumaczenia z małoruskich pieśni ludowych
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł