Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00309
Titel

Rzecz o słowiańskich nazwach miejscowości, wypowiedziana przez prof. Nehringa we wrocławskiem muzeum starożytności śląskich

ErschienenAteneum Warszawa. 1884, II, 393-4, (Rec.)
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 309, s. 13-16
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wykaz niektórych miejscowości śląskich i łużyckich, przezwanych po niemiecku
Badania starożytności słowiańskich
O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie edukacyjnym / Zarański Stan.
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Muzeum Dziedu-szyckich we Lwowie i jego twórca / Bieńkowski, A.
We wspólnem jarzmie. (O narodowościach przez carat uciskanych) / Płochocki L.