Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00305
Titel

Wszechsłowiański język

ErschienenPrzegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1879, s. 369
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/104283
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 305, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język wszechsłowiański
Język starocerkiewnosłowiański / Ułaszyn H.
Język wszystkich Słowian / Magiera Jan
Rusini i ich język
Język towarzyski u Czechów / Grabowski Br.
Stolica apostolska i język moskiewski
Urywki filologiczne. (Język narodowy i narzecza) / Jeliteńko J.