Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00304a
AutorZarański Stan.
Titel

Geograficzne imiona słowiańskie

OrtKraków 1878, 8°, s. 264, kor. 4
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 304, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Liubussa (Lubusza, Lubusz). Studyum geograficzne / Callier E.
Szkice geograficzne z Karpat / Rehman A.
Polesie. (Położenie geograficzne, rolnictwo, handel) / Śniadecki Józ.
Fantazye geograficzne na temat ziemi lubelskiej i pódlaskiej / M. U. R.
O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie edukacyjnym / Zarański Stan.
Etnografja w «Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich». III / Witanowski-Rawicz, М.
Powiat Wadowicki pod. względem geograficznym / Marczewski, B.