Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00304
AutorZarański Stan.
Titel

O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie edukacyjnym

ErschienenOdb. z Czasu. 1878, 8°, s. 34, hal. 48
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 304, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Etnografja w «Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich». III / Witanowski-Rawicz, М.
Powiat Wadowicki pod. względem geograficznym / Marczewski, B.
Powiat Sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym i ekonomicznym / Sokalski, B.
Czarnogóra pod wzgledem geograficznym, statystycznym i historycznym / Pieńkowski Karol
Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / Sokalski Br.
Geograficzne imiona słowiańskie / Zarański Stan.
Liubussa (Lubusza, Lubusz). Studyum geograficzne / Callier E.