Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00303
AutorOgonowski Emil
Titel

O przyimkach w językach starosłowieńskim, ruskim i polskim

ErschienenRozp. wydz. filolog. 1877, (V), 17-221
AnmerkungToż w odb. s. 206.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 303, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czas przyszły w języku starosłowieńskim / Polivka Jerzy
Gramatyka starosłowiańska / Łoś J.
Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Nowe lato, uroczystość starosłowiańska. (u Czechów i Łużyczan) / Klatecki Ignacy
Popielnice starosłowiańskie
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański