Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00303
AutorOgonowski Emil
Titel

O przyimkach w językach starosłowieńskim, ruskim i polskim

ErschienenRozp. wydz. filolog. 1877, (V), 17-221
AnmerkungToż w odb. s. 206.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 303, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Granice między polskim i ruskim narodem w Galicyi / Zubrzycki Dyonizy
Jak powstają spółgłoski zmiękczone w języku polskim i ruskim / Horbal Konst.
Początki gramatyki języka rosyjskiego podług celniejszych i gruntowniejszych wzorów w językach rosyjskim i polskim ułożone
Czas przyszły w języku starosłowieńskim / Polivka Jerzy
O języku ruskim w szkołach ludowych
O ważniejszych właściwościach języka ruskiego / Ogonowski Emil
Słownik języka słowiańskiego w sześciu dyalektach: ruskim, bułgarskim, starocerkiewnym, serbskim, czeskim i polskim. Tom I. Część niemiecko-słowiańska. Wyszło 1-4 zesz. / Sumawsky Franc.