Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00302
AutorSzafarzyk Paweł
Titel

O początku glagolicy, przeł. Malinowski

ErschienenWarta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1876, s. 619-21, 643-5, 679-80, 704-5, 739-40, 815-6, 827-8, 829-30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/92995
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 302, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

О początku glagolicy, prze kł. Malinowskiego / Szafarzyk P.
Malinowski / Jagić, V.
Starożytności sławiańskie. Przeł. Βοńkowski. I-II / Szafarzyk P.
О происхожденіи глаголицы / Фортунатовъ θ.
O nazwisku Ukrainy i początku Kozaków
Прошлое глаголицы / Попруженко М.
Образцы глаголицы / Каринскій Н.