Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00301
Titel

Głagolica i obrządek słowiański

ErschienenPrzegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, II, 194-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/571
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 301, s. 13-16
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage) Vol. 1 (1871) - Vol. 13 (1883)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy