Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00298
AutorMalinowski Fr. Ksaw. ks.
Titel

Gramatyku sanskrytu, porównanego z językiem starosłowiańskim i polskim, na podstawie sanskrytskiej gramatyki Franc. Boppa

OrtPoznań 1872-1880, 4°, s. XVI+581;
AnmerkungRec. Alfred Brandowski. Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu i w odb. 1881, 8°, s. 26.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 298, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym
Uwagi nad językiem polskim, czeskim i rosyjskim
O nauce języka rus. w szkole ludowej z wykładowym językiem polskim / Wowków D.
Powieści gminne Słowian porównane z zabytkami sanskrytu / Chodźko Aleks.
O powinowactwie Słowiańszczyznę z językiem sanskrytańskim
Początki gramatyki języka rosyjskiego podług celniejszych i gruntowniejszych wzorów w językach rosyjskim i polskim ułożone
Początkowe zasady ruskiej gramatyki / Grecz Mikołaj