Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00297
Titel

O zbliżeniu dyalektów słowiańskich między sobą. Z listu Lindego do rosyjskiego ministra oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny rok II, 1870, pól II, 14
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 297, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego / Kurhanowicz Tomasz
O starożytnych siedzibach plemion słowiańskich, fińskich, i t. d. w teraźniejszej Rosyi polud., p. z rosyjskiego Sylw. Groza / Eichwald
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef