Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00297
Titel

O zbliżeniu dyalektów słowiańskich między sobą. Z listu Lindego do rosyjskiego ministra oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny rok II, 1870, pól II, 14
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 297, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O zbliżaniu się dyalektów słowiańskich między sobą. (z Gazet, porań.) / Linde
Uwagi z powodu listu Polaka do ministra rosyjskiego
Instrukcya dla kandytata do słowiańskich dyalektów (Kucharskiego) / Wierzbowski T.
Hanka Wacław. Wyciąg z listu... do redaktora
Rozmowy między wątpiącym i przekonanym o prawowierności wschodniego grecko-rosyjskiego kościoła. Z rosyjskiego p. (Innocenty archimandryta) / Filaret
Rośliny z okolicy Pod. między Zbruczem, Dniestrem a Seretem / Ślendziński A. J.
Wyjątki z listu pisanego do Teki Wileńskiej o stanie literaturzy czeskiej