Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00294
AutorZorjan
Titel

Szafarzyk był w błędzie, stawiając język moskiewski u czoła narzeczy ruskich

ErschienenSioło 1866, zesz. III, 121-34; 1867, III, 113-20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 294, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polacy w Kremlu (1610-1612). Dzieje skarbca moskiewskiego / Darowski Ad.
Ułamek z dyaryusza wojny moskiewskiej 1618 r.
Historya wojny moskiewskiej / Marchocki Mik.
Początek i progres wojny moskiewskiej. Bibl. Mrówki, tom 144 i 145. / Żółkiewski St.
Pamiętnik o wojnie moskiewskiej w 6 księgach, p. Jan Czubek / Heidenstein Reinhold
Wojny Litwy z Wielkiem księstwem moskiewskiem za Zygmuntów / Górski K.
Poselstwo moskiewskie w Warszawie / Kantecki Klemens