Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00292
Titel

Kwestya pisowni wszechsłowiańskie. (o głosie Popowa)

ErschienenTyg. nauk. Lw. 1866
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 292, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słówko o literature wszechsłowiańskiej / Feliks Wicherski
Wszechsłowiański język
Język wszechsłowiański
Utopia wszechsłowiańska / Śliwiński
O kwestyi rus. w przeddzień zjazdu wszechsłowiańskiego i wobec mordu popełnionego na osobie namiestnika Galicyi / Karczok E.
Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna / Wiśniowski Teofil
Panslawizm a Wszechsłowiańszczyzna