Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00290
AutorPurkynie Jan
Titel

O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przeł. z czeskiego J. N. Baudouin de Courtenay

OrtWarszawa 1865, 8°, s. 36;
AnmerkungBaudouin de C. Słów kilka z powodu wzmianki Tygodnik illustrowany o (powyższej) rozprawie Purkyniego. War. 1867, 12°, s. 60.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 290, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Postęp i wsteczność w dziedzinie kształcenia się języków słowiańskich / Kotkowski Julian
Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. / Abraham Wład.
Dzieje biskupstwa przemyślskiego, greckiego i łacińskiego obrządku / F. S.
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef