Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00289
AutorPapłoński Jan
Titel

Lekcya wstępna filologii porównawczej słowiańskiej

OrtWarszawa 1864, 8°, s. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 289, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej / Grabowski Bronisław
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.
Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem / Semkowicz Wład.
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski