Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00286
AutorKotkowski Julian
Titel

Postęp i wsteczność w dziedzinie kształcenia się języków słowiańskich

OrtKijów 1862, 8, s. 64;
AnmerkungRec. Dziennik literacki. Lwów 1862, s. 797.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 286, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
O nowym zwrocie w porównawczych badaniach języków słowiańskich / Matejko Franc. Edward
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przeł. z czeskiego J. N. Baudouin de Courtenay / Purkynie Jan
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski