Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00283
AutorSuchecki Henryk
Titel

Ułamki głagolickie pragskie

ErschienenCzas. Dod. 1857, III, 126-39
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 283, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ułamki z epopei Kosowskiej
Naród czeski, jego oświata i piśmiennictwo / Suchecki Henryk
Ułamki z podróży do Rosyi
"Ułamki epopei". Spartakus, p. M. Konopnicka / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk
Rzut oka na stosunki księcia A. Czartoryskiego i Ogińskiego z Aleks. I. i ich zabiegi w celu odbudowania Polski / Schmitt Henryk
Szkice z podróży po Słowacyi / Müldner Henryk