Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00281
AutorHilferding
Titel

O pokrewieństwie języka słowiańskiego ze sanskrytskim (po rosyjsku). Rec. And. Kucharski

ErschienenBiblioteka warszawska 1854, II, 148-72
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 281, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunki pokrewieństwa języków lechickich / Nitsch Kaz.
Gramatyku sanskrytu, porównanego z językiem starosłowiańskim i polskim, na podstawie sanskrytskiej gramatyki Franc. Boppa / Malinowski Fr. Ksaw. ks.
O Rezjanach i furlańskich Słowianach, p. Kucharski / Szafarzyk
W obronie swobody słowa. Zbiór artykułów, p. z ros. St. Kucharski
Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)
Instrukcya dla kandytata do słowiańskich dyalektów (Kucharskiego) / Wierzbowski T.
Kucharski. O narzeczu słowackim w Węgrzech kilka szczegółów