Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00280
AutorMassalski Edward Tomasz
Titel

O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi

OrtWarszawa 1853, 8°, s. 95
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 280, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków / Niedźwiecki St.
Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej / Kraszewski
Początki języka rosyjskiego dla pożytku młodzieży szkolnej z różnych autorów a szczególnie z gramatyki Łomonosowa zebrane / Dworzecki Jan
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef