Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00277
AutorKucharski Andrzej
Titel

Krótka wiadomość o drukowanych przekładach całej biblii na różne dyalekty słowiańskie

ErschienenBiblioteka warszawska 1849, IV, 409-13
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 277, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krótka wiadomość о drukowanych przekładach całej Biblji na różne dyalekty słowiańskie / Kucharski А.
O przekładach pisma św. na języki słowiańskie / Kucharski A.
O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
Na Potemkinie, wyjątek ze wspomnień, drukowanych w lwowskim Lit. nauk.-wistnyku, p. N. M. / Kowatenko
Dwie rocznice czterdziestu i dwóch pokoleń. (O przekładach biblji Cyrylem i Metodym) / Grzegorzewski J.
Wypisy polskie dla ćwiczenia się w przekładach z polskiego języka na ruski z dołączeniem słownika polsko-ruskiego. Wyd. 10-te poprawione, 1897, 8, s. 253, kop. 65. $$https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/269650?id=269650$4 / Dubrowski Piotr